top of page

Działki o powierzchni powyżej 3000m2, kupisz pod pewnymi warunkami.

Działki rolne do 1 hektara oraz grunty położone w obrębie miast będzie mogła kupić osoba nie będąca rolnikiem

Sejm znowelizował ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Osoba, która nie jest rolnikiem będzie mogła kupić większy kawałek ziemi. Do tej pory nie-rolnik mógł kupić 0,3 ha teraz będzie mógł nabyć areał do 1 ha.

Nabywcą nieruchomości stanie się również

w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego, w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku oraz w wyniku podziału, przekształcenia, bądź łączenia spółek prawa handlowego. Przepisy projektu ustawy mówią o tym, że w przypadkach tych nie będzie już potrzebna zgoda dyrektora generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej.


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nadal będzie miał prawo pierwokupu działki zarówno na terenie wsi jak i miasta.


Co to oznacza, że KOWR ma prawo pierwokupu? W praktyce to oznacza, że kupując działkę o powierzchni większej niż 3000 m2 lub łącznie nabywamy działaki o takiej powierzchni, będziemy musieli najpierw


zawrzeć akt notarialny warunkowy, odczekać 30 dni na odpowiedź z KOWR czy jest zainteresowany zakupem tej działaki, jeśli odpowiedź nie nadejdzie uznaje się, że KOWR wyraził zgodę na zbycie i zakup działki przez strony wymienione w akcie notarialnym.

Zmniejszono z 10 do 5 lat okres przez który, nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość oraz nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Kolejną zmianą wynikającą z projektu ustawy jest zgoda na zbycie lub oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia będzie wyrażana przez Dyrektora Generalnego KOWR w drodze decyzji administracyjnej a nie przez sąd; organem wyższego stopnia będzie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa nie wprowadza ograniczeń co do liczby kupowanych działek w mieście, natomiast na terenie wiejskim na cele nierolne będzie można kupić tylko jedną działkę. Gdy powierzchnia nabytej ziemi przekroczy 1 ha, trzeba będzie prowadzić działalność rolniczą i nie będzie można jej zbyć przez 5 lat.

Ustawa rozszerza też katalog osób, na rzecz których może być zbyta nieruchomość - o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów. Za zgodą dyrektora KOWR nieruchomości rolne będą mogły nabywać uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne.

Ponadto w znowelizowanej ustawie znalazł się przepis, który pozwala by KOWR, za zgodą ministra rolnictwa, ustanowił na państwowej ziemi zabezpieczenia pod zaciągane zobowiązane finansowe.


Strefa Dobrych Nieruchomości


736 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page